Botit ja informaatiovaikuttaminen Twitterissä Suomen eduskunta- ja EU-vaaleissa 2019 - ELEBOT-hanke

Loading...
Thumbnail Image
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
School of Science | D4 Julkaistu kehittämis- tai tutkimusraportti tai -selvitys
Date
2019
Major/Subject
Mcode
Degree programme
Language
fi
Pages
22 + liitteet 10
Series
Aalto-yliopiston julkaisusarja CROSSOVER, 5/2019
Abstract
Sosiaalisessa mediassa toimivat botit ovat mahdollinen tapa yrittää vaikuttaa vaaleihin. Tässä raportissa tutkittiin Suomen eduskunta- ja EU-vaaleihin liittyvää Twitterissä tapahtuvaa automatisoitua toimintaa. Tulosten perusteella tällaista toimintaa esiintyi. Toiminnan määrä ja vaikuttavuus olivat kuitenkin huomattavasti alhaisempia kuin vastaavilla menetelmillä tehdyissä tutkimuksissa esimerkiksi Yhdysvaltojen vuoden 2018 vaaleissa. Boteiksi luokiteltujen tilien tuottaman sisällön eroavaisuuksia normaalien käyttäjien tuottamaan sisältöön tutkittiin. Kummatkin ryhmät keskustelivat pääosin samoista aiheista mutta eri suhteissa. Botit esimerkiksi puhuivat selkeästi suuremmalla todennäköisyydellä tietyistä aiheista kuin normaalit käyttäjät. Havaintojemme perusteella automatisoidut tilit erosivat normaaleista tileistä myös seuraajien lukumäärän, tilin luomispäivän sekä jaettujen linkkien lähteiden suhteen. Tutkitut vuorovaikutusverkostot olivat polarisoituneita, ja automatisoitu toiminta jakautui verkon sisällä epätasaisesti. Automatisoidun vaikuttamisen tutkiminen sosiaalisessa mediassa sisältää haasteita ja vaatii jatkuvaa kehitystyötä.
Description
Keywords
informaatiovaikuttaminen, botit, vaalit, disinformaatio, polarisaatio, kaikukammiot
Other note
Citation