Critical parameters of animal cell cultures

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Helsinki University of Technology | Diplomityö
Checking the digitized thesis and permission for publishing
Instructions for the author
Date
2006
Major/Subject
Bioprosessitekniikka
Mcode
Kem-70
Degree programme
Language
fi
Pages
vi + 94 s. + liitt. 4
Series
Abstract
Työn kirjallisuusosassa tarkastellaan eläinsolujen vaatimia kasvatusolosuhteita. Lisäksi työssä esitellään teollisuudessa yleisimmin käytettyjä eläinsolulinjoja ja suuren mittakaavan eläinsolukasvatuksiin soveltuvia bioreaktorityyppejä. Erilaisia syöttöstrategioita tarkastellaan painopisteen ollessa erityisesti perfuusiostrategioissa. Sekoitusreaktorissa tapahtuvassa perfuusiokasvatuksessa käytettäviä solupidätyslaitteita vertaillaan. Lopuksi tarkastellaan sekoitusreaktoreiden scale-up-strategioita eläinsolukasvatuksissa. Työn kokeellisen osan tarkoituksena oli kahden hybridomasolulinjan kasvatus sekoitusreaktorissa. Työssä pohditaan solujen kasvatusta rajoittavia parametreja t-pulloissa, spinner-pulloissa sekä bioreaktorissa. Työssä rakennettiin kahden litran sekoitusreaktoriin FibraCel-tukimateriaaliin perustuva pakattu peti, jolla kasvatettiin 9901-hybridomasoluja. Lisäksi rakennettiin linkosuodattimeen perustuva perfuusioprosessi, jolla kasvatettiin 6901-hybridomasoluja kahden litran sekoitusreaktorissa. Solujen kasvun loppumiselle t-pulloissa tai bioreaktorissa ei löytynyt yhtä spesifistä syytä. 9901-solujen aggregoitumisen arvioitiin estävän niiden kasvun spinner-pullossa. 6901-solulinjan noin 280 tuntia kestäneessä perfuusiokasvatuksessa saavutettiin noin 1,6 * 106 solua*mL-1 elävien solujen tiheys laimennusnopeudella 0,2-0,4 d-1. IgG-pitoisuus kasvatusliuoksessa oli suurimmillaan 11 mg*L-1 ja koko kasvatuksen aikana IgG:tä tuottui noin 23 mg. 9901-solulinjan panos- kasvatuksessa FibraCel-pedillä saavutettiin vain 0,1 mg*L-1 IgG-pitoisuus, koska kyseisen solulinjan tuottokyky oli laskenut.
Description
Supervisor
Leisola, Matti
Thesis advisor
Aittomäki, Esa
Weymarn, Niklas von
Keywords
Other note
Citation