Teräsraaka-aineen standardisointimahdollisuuksien tutkiminen eräiden alustyyppien rakentamisessa ja standardisoinnin vaikutus hukkaprosenttiin

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Helsinki University of Technology | Diplomityö
Ask about the availability of the thesis by sending email to the Aalto University Learning Centre oppimiskeskus@aalto.fi
Date
1953
Major/Subject
Mcode
Degree programme
Language
fi
Pages
122 s. + liitt. 22 s. 17 piirrosta
Series
Description
Supervisor
Rahola, Jaakko
Keywords
Other note
Citation