Iso-Heikkilä osana Turun teollista kraatteria

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Helsinki University of Technology | Diplomityö
Ask about the availability of the thesis by sending email to the Aalto University Learning Centre oppimiskeskus@aalto.fi
Date
2004
Major/Subject
Yhdyskuntasuunnittelu ja kaavoitus
Mcode
A-36
Degree programme
Language
fi
Pages
28
Series
Abstract
The objective of the master's thesis is to give one answer to the question: how urban brownfield areas ought to be renewed. The aim is to create Turku's Iso-Heikkilä district a land use proposal. On the basis of the proposal structurally vague, functionally remote and remarkably industrialised area becomes unite, distinctively characterised and natural part of the city region. The crater of urban brownfield's outlining the city centre offers unique possibility to create a large-scale planning frame. Process began with interpretation of centre and its surroundings. Resulting analysis provided multiple future scenarios. One of those was taken into closer examination. A green belt is introduced to connect the parts of urban brownfield crater as an individual whole of municipality. Result of the work is divided in three levels. First, the crater of urban brownfield's surrounding the city centre is examined. Then the resulting guidelines are applied in surroundings of Iso-Heikkilä. Land use proposal of Iso-Heikkilä forms the third level.

Diplomityön tarkoituksena on esittää yksi vastaus kysymykseen, kuinka kaupunkialueella sijaitsevia käytöstä poistuvia teollisuusalueita voisi uusiokäyttää. Tavoitteena on saada aikaan Turun Iso-Heikkilän alueelle maankäyttösuunnitelma, jonka pohjalta kaupunkirakenteellisesti epämääräinen, toiminnallisesti syrjässä sijaitseva ja merkittävissä määrin teollisia toimintoja sisältävä kaupunginosa liitetään luontevaksi ja omaleimaiseksi osaksi kaupunkirakennetta. Keskustaa kiertävä teollisten alueiden kehä tarjoaa mahdollisuuden laajamittakaavaisen ohjaavan rungon luomiselle. Työprosessin alkuvaiheessa tutkittiin Turun keskustan ja sen lähialueiden kaupunkirakennetta. Syntyneen analyysin pohjalta muodostui useita skenaarioita teollisten alueiden uudistamiseksi. Yksi vaihtoehdoista valittiin jatkokehittelyn pohjaksi. Siinä keskustaa ympäröivät teolliset alueet on yhdistetty toisiinsa viheraluenauhalla ja erilliset osa-alueet eheytetty kaupunkirakenteessa havaittavaksi omaksi kokonaisuudekseen. Työ jakautuu kolmeen tasoon, joista ensimmäisessä on tutkittu keskustan ympärille kiertynyttä kehäaluetta, teollista kraatteria. Toinen taso käsittää tarkastelualueen, jolle syntynyttä ohjaavaa runkoa sovelletaan tarkemmin. Kolmas taso on Iso-Heikkilän alueen maankäyttösuunnitelma.
Description
Supervisor
Lapintie, Kimmo
Keywords
land use proposal, maankäyttösuunnitelma, post-industrialised, jälkiteollinen, brownfield renewal, teollisuusalueen uusiokäyttö, Turku, Turku
Other note
Citation