Ihana pieni koti

Loading...
Thumbnail Image
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
School of Arts, Design and Architecture | Master's thesis
Location:
P1 OPINNÄYTTEET D 2016 Jaakkola
Date
2016
Major/Subject
Mcode
Degree programme
Fashion and Collection Design
Language
fi
Pages
109
Series
Abstract
Taiteen maisterin opinnäytteeni Ihana pieni koti sisältää kaksi osaa; taustatutkimuksen ja produktion. Opinnäytteessä kartoitan pienten tilojen erityispiirteitä ja sen pohjalta suunnittelen tuotteet pieneen tilaan. Tutkimuksen avulla olen syventänyt osaamistani suunnittelijana tässä päivässä ja kartoittanut mitkä ovat ihmisten tarpeet pientä kotia sisustaessaan. Tutkimuksessa olen perehtynyt nykypäivän asumiseen, ja kasvavaan pienasumisbuumiin ja pienten kotien sisustamisen ongelmakohtiin. Tutkin myös sisustamisen ja asumisen historiaa, ja erityisesti sodan jälkeistä aikaa, jolloin suomalainen muotoilu eli kulta-aikaa. Esimerkiksi Ilmari Tapiovaara suunnitteli pientä kotia varten kevyen ja ilmavan Pirkka-kaluston jo vuonna 1955. Haastattelun avulla keräsin kokemuksia pienissä tiloissa asuneilta ihmisiltä. Kartoitin heidän toiveita ja tarpeita sekä ongelmakohtia pienessä tilassa asumisesta. Lisäksi olen perehtynyt opinnäytetteessäni ajan, paikan ja tilan käsitteisiin. Kirjallisuuden ja omien kokemuksieni avulla pohdin, mikä on hyvä elinympäristö, miten väri, valo ja paikkakokemukset vaikuttavat asumisviihtyvyyteen. Miksi valitsemme tietyn paikan ja tilan asumistamme varten? Kuinka paljon siihen vaikuttavat intuitiiviset seikat tai lapsuuden maisemat ja kokemukset? Produktio-osassa suunnittelin malliston pientä kotia varten haastattelujen ja omien havaintojeni pohjalta. Yli kymmenen vuoden kokemukseni sisustustoimittajana on antanut vankan pohjan havannoida ympäristöä, mitä on ollut, on ja mihin suuntaan ollaan menossa asumisen ja sisustamisen osalta. Opinnäytetyön loppussa reflektoin asumisen historiaa, tätä päivää ja tulevaa. Olemmeko mahdollisesti palaamassa tuohon 1950-luvun niukkuuden ja keveyden aikakauteen?
Description
Supervisor
Niinimäki, Kirsi
Thesis advisor
Paavilainen, Heidi
Salli, Timo
Keywords
koti, tunnelma, värit, asumisen historia, asuminen, historia, tulevaisuus, asunnot, Suomi
Other note
Citation