Tutkimus hajautetun automaatiojärjestelmän sovellutusohjelmoinnin kehittämismahdollisuuksista

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Helsinki University of Technology | Diplomityö
Checking the digitized thesis and permission for publishing
Instructions for the author
Date
1983
Major/Subject
Säätötekniikka
Mcode
01.74
Degree programme
Language
fi
Pages
153
Series
Description
Supervisor
Virkkunen, Jouko
Keywords
automaatiojärjestelmät, tietokoneavusteinen suunnittelu, prosessiautomaatio
Other note
Citation