Makeable design - Designing and sharing DIY furniture

Loading...
Thumbnail Image
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
School of Arts, Design and Architecture | Master's thesis
Location:
Date
2018
Department
Major/Subject
Mcode
Degree programme
Language
en
Pages
64
Series
Abstract
This thesis explores the idea of designing and sharing makeable design. In recent decades the interest in making things by hand has surged in popularity. This is due to the rise of online sharing mechanisms and social media. Sharing DIY projects through different online platforms and communities has enabled some designers and makers to even earn a living with DIY projects, through sponsorships and monetization. People also enjoy making things because it makes them feel happiness and contentment. Taking part in the building process also increases the valuation of the object that was made. This explains why DIY culture is so popular now even though the need to make anything by hand is non-existent. This thesis documents the process of designing, making and sharing a do-it-yourself general-purpose chair. The findings from benchmarking existing DIY chair designs conclude that a design that has a beautiful but simple design and that is also easy to make is missing from the available designs. Chairs with a cleaner aesthetic have a more complex making process and chairs with a rougher aesthetics have a more simple and quicker making process. The objective of this thesis is to design a chair that combines both easy makeability and beautiful design. The first prototype of the chair is formed through the process of studying different wood joints, sketching and making scale models. The design process continues with reflecting on the design and makeability of the chair and making necessary changes to it. The making process of the chair is published in a video along with pictures and downloadable and printable template and instructions. The finished chair has a simple and clean design and it can be made with limited tools and materials. All the materials needed for this chair can be bought from a hardware store. The needed power tools can be paired down to a circular saw, a jigsaw, a battery powered drill and an orbital sander. However, the chair can be made with more advanced woodworking tools or techniques if they are available to the maker. The simple design makes it possible for the maker of the chair to modify the chair according to their needs, available materials and existing tools.

Tämä lopputyö tutkii itse valmistettavan designin suunnittelua ja jakamista. Kiinnostus käsin tekemiseen on lisääntynyt voimakkaasti viime vuosikymmeninä. Tähän ovat syynä erilaiset sosiaalisen median kanavat ja mahdollisuudet jakaa tietoa verkossa. Internetin verkostot ja yhteisöt ovat myös mahdollistaneet elannon tienaamisen tee-se-itse-projektien jakamisella käyttäen apuna sponsoreita ja mainostuloja. Suosioon on myös syynä se, että käsityöprojektit lisäävät onnellisuuden ja tyytyväisyyden tunteita. Osallistuminen rakennusprosessiin lisää myös valmiin tuotteen arvostusta. Nämä syyt perustelevat käsillä tekemisen kulttuurin suosiota, vaikkakin nykyään käytännön tarve itse tekemiselle on hävinnyt kokonaan. Lopputyö dokumentoi tee-se-itse-tuolin suunnittelu-, valmistus – ja julkaisuprosessia. Kartoitus olemassa olevista itse valmistettavista tee-se-itse-tuoleista johtivat päätelmään, että kaunis ja yksinkertainen tuolimalli, joka on myös helppo valmistaa, puuttuu saatavilla olevista tee-se-itse-tuolimalleista. Yksinkertaiset ja puhdaslinjaiset tuolit vaativat monimutkaisemman valmistusprosessin kun taas raa’an ulkoasun omaavat tuolimallit ovat yksinkertaisempia ja nopeampia valmistaa. Tämän lopputyön tavoitteena oli suunnitella tuolimalli, jossa yhdistyvät helppo valmistettavuus ja kaunis muotoilu. Tuolin ensimmäinen prototyyppi muodostui tutkimalla erilaisia puuliitoksia, luonnostelemalla ja rakentamalla pienoismalleja. Suunnitteluprosessi jatkui tuolimallin muotoilun ja valmistettavuuden pohtimisella, sekä tarvittavien muutoksien tekemisellä muotoon. Tuolin valmistusprosessi julkaistiin videona, kuvina, sekä ladattavina ja tulostettavina valmistuskaavoina. Valmis tuoli on yksinkertainen ja puhdaslinjainen ja sen voi valmistaa vähillä työkaluilla ja materiaaleilla. Kaikki tarvittavat materiaalit on mahdollista ostaa rautakaupasta. Tuolin valmistami-seen tarvitaan vain katkaisusirkkeli, kuviosaha, akkuporakone ja epäkeskohiomakone. Tuoli voidaan valmistaa edistyneemmillä puuntyöstökoneilla ja tekniikoilla, jos siihen on tuolin tekijällä mahdollisuus. Tuolin yksinkertainen muotoilu mahdollistaa muokkaamisen erilaisten tarpeiden, saatavissa olevin materiaalien ja olemassa olevien työkalujen mukaan.
Description
Supervisor
Kokkonen, Ville
Thesis advisor
Paakkanen, Mikko
Keywords
DIY, maker culture, furniture design, makeable design
Other note
Citation