Välitysosien valmistuksen läpäisyajan lyhentäminen

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Helsinki University of Technology | Diplomityö
Checking the digitized thesis and permission for publishing
Instructions for the author
Date
1995
Major/Subject
Konepajatekniikka
Mcode
Kon-15
Degree programme
Language
fi
Pages
89 s. + liitt.
Series
Description
Supervisor
Kauppinen, Veijo
Thesis advisor
Reini, Kari
Keywords
Other note
Citation