Miten kirjaimia luetaan

Loading...
Thumbnail Image
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
School of Arts, Design and Architecture | Bachelor's thesis
Date
2016
Department
Major/Subject
Mcode
Degree programme
Graafinen suunnittelu
Language
fi
Pages
76
Series
Abstract
Kysymys, jota tämä tutkimus pyrkii valaisemaan liittyy kirjainmuotojen olemukseen ja ilmaisu-voimaan. Miten kirjaimia luetaan? Kirjaimista luetaan enemmän kuin pelkkää sanojen sisältöä, mutta ymmärtääksemme mitä kaikkea kirjaimesta voidaan tulkita, täytyy kysyä mitä kirjain itse asiassa on. Ensimmäinen osa kartoittaa suosittuja selityksiä siitä mitä asiat perimmiltään ovat, mutta huomaamme että sekä tieteelliset teoriat maailman koostumuksesta että sosiaaliset teoriat toiminnasta aina vetäytyvät käsittelemästä asioita sellaisena kuin ovat, suosien mieluummin selityksiä atomien liikkeistä tai teorioita ihmisen tietoisuudesta. Tieteen valtavirtaa vastustaen, objektiorientoitunut ontologia, suo asioille täyden arvon riippumatta siitä koostuvatko ne atomeista tai ajatuksista. Kun asiat on todettu asioiksi, on syytä tutkia kuinka pysyvä nämä asiat ovat. Huomaamme että lukemattomat katoavaiset muunnelmat painetuista ja digitaalisista a-kirjaimista ovatkin yhteydessä taustalla vaikuttavaan asiaan. Vaikka emme voi koskaan lukea kirjainta kokonaisuudessaan, se on kuitenkin historiallinen eikä millään tavalla transsendentaalinen: se on syntynyt, se muotoutuu, ja joskus tulevaisuudessa se tulee kuolemaan. Toinen osa tutkii kirjainten olomuotoja. Kolmannessa osassa esitellään muutamia vaihtoehtoisia tapoja muotoilla kirjaimia näiden teorioiden pohjalta. Kolmijaosta huolimatta aihealueet ovat laajoja, ja vastaukset lukemisen kysymykseen löytyvät tässä alkion muodossa. Tarkoituksena on tuottaa kirjainmuotoilun kritiikille lisää teoria pohjaa, osittain elimetöntä ruumista, joka voidaan mobilisoida tarpeen mukaan. Kirjaimia pitää lukea kuten vogue-tanssija vastatanssijaansa.
Description
Supervisor
Heinänen, Saku
Thesis advisor
Heinänen, Saku
Keywords
kirjainmuotoilu, ontologia, historia, ilmaisuvoima, kokeilu
Other note
Citation