Metsäteollisuusyrityksen tutkimus- ja korkeakoulupoliittinen toiminta

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Helsinki University of Technology | Diplomityö
Checking the digitized thesis and permission for publishing
Instructions for the author
Date
1989
Major/Subject
Teollisuustalous
Mcode
Tuo-22
Degree programme
Language
fi
Pages
vii + 99 s. + liitt. 26
Series
Description
Supervisor
Olkkonen, Tauno
Thesis advisor
Sierilä, Pentti
Keywords
Other note
Citation