Mobilisoidusti operoitavat kodin palvelut

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Helsinki University of Technology | Diplomityö
Checking the digitized thesis and permission for publishing
Instructions for the author
Date
2002
Major/Subject
Tietoliikennetekniikka
Mcode
S-72
Degree programme
Language
fi
Pages
52+10
Series
Abstract
Tämä diplomityö kuvaa järjestelmän, jonka avulla voidaan hallita kodin palveluja myös mobilisoidusti. Työssä perehdytään niihin teknologioihin, joita järjestelmän toteutuksessa on käytetty, sekä myös sellaisiin teknologioihin, jotka voisivat olla vaihtoehtoisesti käytössä. Järjestelmän keskuksena toimii ABB Home Server (kotiyhdyskäytävä tai älykeskus). Kotiyhdyskäytävään liittyvät kodin palveluja tuottavat kotiautomaatiolaitteet ja kodin palveluja operoivat päätelaitteet. Nämä liitynnät voivat olla joko langattomia tai langallisia. Olen koonnut työhön usean eri tutkimuksen yhteistulokset siitä, mitä palveluja ihmiset tahtovat kotiinsa hallittavaksi mobilisoidusti. Palvelut on jaettu sen mukaan, onko ne käytännössä mahdollista toteuttaa nyt, ehkä vuonna 2004 vai ehkä vasta vuonna 2010. Suunniteltu järjestelmä tarjotaan toteutettavaksi kesän 2002 Kotkan asuntomessujen rakennuksiin. Järjestelmän laitteisto, palveluja hallinnoivat päätelaitteet ja kodin palvelut kuvataan yksityiskohtaisesti.
Description
Supervisor
Halme, Seppo J.|
Thesis advisor
Simula, Timo
Keywords
Other note
Citation