Java Based Agents as Secure Proxies

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Helsinki University of Technology | Diplomityö
Checking the digitized thesis and permission for publishing
Instructions for the author
Date
1999
Major/Subject
Teletekniikka
Mcode
S-38
Degree programme
Language
en
Pages
80
Series
Abstract
Nopeasti kasvava Internetin käyttö yhdessä älykkäiden päätelaitteiden kanssa luo uusia mahdollisuuksia yksityisyyden loukkaamiseen. Tällaisia älykkäitä laitteita ovat mm. kolmannen sukupolven matkapuhelimet, jotka kykenevät kommunikoimaan Internetissä ja lataamaan sekä suorittamaan Java-sovelluksia. Älykkäät laitteet voivat toimia suoritusympäristönä liikkuville ohjelmistoagenteille. Ilman riittävää turvatasoa, nämä älykkäät ohjelmistoagentit saattavat tutkia henkilökohtaisia tietojamme. Tässä diplomityössä esitellään Javan nykyinen turvallisuusarkkitehtuuri sekä SPKI sertifikaatteihin pohjautuva laajennus. Työssä kuvataan sertifikaatteja keskittyen erityisesti SPKI valtuutussertifikaatteihin. Työssä esitellään myös agenttien luottamussuhteet ja liikkuvuus hajautetuissa agenttijärjestelmissä. Lisäksi työssä esitellään perusteet tietokoneiden tietoturvasta. Työssä toteutettiin Java-pohjaisille agenteille turvallisen agenttijärjestelmän prototyyppi. Tavoitteena oli suunnitella sertifikaattipohjainen menetelmä pääsyoikeuksien myöntämiseen ja välittämiseen ohjelmistoagenttien kesken. Prototyyppi käsittää agentin ja agenttipalvelimen. Agenttipalvelin sisältää koko agenttijärjestelmän päätoiminteet. Koska Javan sertifikaatteja ei voi sarjallistaa, täydellisesti toimivan prototyypin kehittäminen epäonnistui. Johtopäätöksenä mainittakoon, että Java soveltuu liikkuvien ohjelmistoagenttien toteutuskieleksi.
Description
Supervisor
Kantola, Raimo
Thesis advisor
Nikander, Pekka
Keywords
SPKI, certificate, agent, authorization, delegation, Java 2, security, sertifikaatti, agentti, valtuutus, delegointi, tietoturvallisuus
Other note
Citation