Navigointityöasemien yhteiskäytön suunnittelu - tiedostojen harmonisointi ja navigointilaskennan keskittäminen

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Helsinki University of Technology | Diplomityö
Checking the digitized thesis and permission for publishing
Instructions for the author
Date
2005
Major/Subject
Tietojenkäsittelyoppi
Mcode
T-76
Degree programme
Language
fi
Pages
61
Series
Abstract
Tämä diplomityö kuvaa ohjelmiston, jonka avulla alun perin yksittäisissä Windows NT / PC -pohjaisissa työasemissa toimivaksi suunniteltu merikartta- ja navigointityöasema saadaan muutettua redundanttiseksi, monen työaseman yhteiskäytetyksi järjestelmäksi, joka täyttää ECDIS (Electronic Chart Display and Information System) merikarttajärjestelmälle ja TCS (Track Control System) laivan ohjausjärjestelmälle asetetut tyyppihyväksyntävaatimukset. Toteutetussa ratkaisussa on käytetty erillistä Access Server prosessia huolehtimaan tiedostojen replikoinnista redundanssin aikaansaamiseksi, sekä varmistamaan tiedostojen yhtenäisyyden säilyminen tiedostoja muutettaessa. TCS järjestelmältä vaadittu työasemien yhteisen navigointilaskennan käyttö on mahdollistettu olemassa olevan ohjelmiston modifioinnilla siten, että kaikki työasemat kytkeytyvät RPC liitännällä samaan navigointilaskentaprosessiin, joka sijaitsee käyttäjän valittavissa/vaihdettavissa olevassa järjestelmään konfiguroidussa työasemassa. Koska tarvittavat tiedostot pidetään Access Server prosessin toimesta kaikissa työasemissa ajan tasalla ja koska navigointilaskentaprosessi voidaan alkuperäisen työaseman vikaantuessa vaihtaa toiseen työasemaan, lisätään toteutetulla ratkaisulla myös järjestelmän vikasietoisuutta, joka on myös ECDIS- ja TCS järjestelmien tyyppihyväksynnän edellytyksenä.
Description
Supervisor
Sulonen, Reijo
Thesis advisor
Vaskuri, Ilkka
Keywords
ARCS, ARCS, common reference, ECDIS, ECDIS, harmonisointi, harmonization, redundanssi, redundance, S57, S57, TCS, TCS, yhteinen navigointilaskenta
Other note
Citation