A method for designing the digital channel filtering of a digital radio relay

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Helsinki University of Technology | Diplomityö
Checking the digitized thesis and permission for publishing
Instructions for the author
Date
1998
Major/Subject
Laitteistotekniikka
Mcode
S-88
Degree programme
Language
fi
Pages
99
Series
Abstract
Radion kanavasuodatuksella tarkoitetaan lähetetyn symbolin kokemaa kokonaissuodatusta. Suodatusketjussa ovat lähettimen FIR- ja antialiassuodatin sekä vastaanottimen välitaajuus-, antialias- ja FlR-suodatin mainitussa järjestyksessä. Suodatinjärjestelmän suunnittelu ei ole mahdollista nykyisillä kaupallisilla suunnitteluohjelmistoilla, joille voidaan määritellä tyypillisesti vain päästö- ja estokaistan parametrit sekä suodattimen tyyppi. Tämän työn tarkoituksena oli löytää menetelmä, joka soveltuisi mielivaltaiset vaatimukset täyttävän suodatinjärjestelmän suunnitteluun. Kirjallisuustutkimusosassa kartoitettiin optimointimenetelmiä sekä tunnettuja hyviä pulssimuotoja. Parhaaksi valinnaksi osoittautui painotettu simuloitu jäähdytys -optimointimenetelmä (MFA, Mean Field Annealing), jolla oli useita hyviä ominaisuuksia - sen huonona puolena oli, että se vaatii runsaasti laskentatehoa. Painotettu simuloitu jäähdytys -menetelmä toteutettiin työssä siten, että sen avulla voitiin samanaikaisesti optimoida sekä digitaali- että analogiasuodattimet välitaajuussuodatinta lukuun ottamatta. Optimointikriteerinä oli simuloitu bittivirhesuhde. Toteutettu algoritmi kykeni tuottamaan satunnaisesta lähtökohdasta käyttökelpoisen suodatinjärjestelmän ja se pystyi myös parantamaan käsityönä suunniteltua vertailusuodatinta. Tuloksista voitiin päätellä, että optimointi bittivirhesuhteen perusteella oli järkevää. Tulosten luotettavuutta osoitti se, että saadut tulokset olivat lähellä teoreettista suorituskykyä, jonka saavuttaminen on mahdollista vain äärettömän monimutkaisella toteutuksella.
Description
Supervisor
Hartimo, Iiro
Thesis advisor
Sunqvist, Mika
Keywords
filter design, suodatinsuunnittelu, FIR, FIR, digital radio relay, digitaalinen radiolinkki, bit error ratio, bittivirhesuhde, optimization, optimointi
Other note
Citation