Kuivaus- ja jauhatusolosuhteiden muutosten vaikutus pasta-PVC:n ominaisuuksiin

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Helsinki University of Technology | Diplomityö
Checking the digitized thesis and permission for publishing
Instructions for the author
Date
1989
Major/Subject
Teknillinen kemia
Mcode
Kem-40
Degree programme
Language
fi
Pages
134 s. + liitt. 20
Series
Description
Supervisor
Seppälä, Jukka
Keywords
Other note
Citation