Omakuvaakin parempi. Miltä minä näytän?

Loading...
Thumbnail Image
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
School of Arts, Design and Architecture | Bachelor's thesis
Date
2016
Department
Major/Subject
Mcode
Degree programme
Keramiikka- ja lasitaiteen koulutusohjelma
Language
fi
Pages
22
Series
Abstract
Opinnäytetyöni käsittelee omien kasvojeni ulkonäön havainnointia taiteellisen tutkimuksen keinoin sekä lähestyy muotokuvien että kasvojen merkitystä yhteiskunnassamme. Kiinnostukseni opinnäytetyöni aiheeseen lähti mielenkiinnosta omien kasvojeni ulkonäköön. Voinko oikeastaan koskaan tietää tai nähdä, miltä itse näytän? Jokaisella on jokin mielikuva omasta ulkonäöstään, mutta kuinka paljon se vastaa todellisuutta? Kasvojemme kuva rakentuu todellisuutta vääristävien tai muokkaavien välittäjien, kuten valokuvan, varaan. Lähdin tutkimaan ulkonäköäni, eli kasvojeni fyysisiä muotoja, omakuvaveistossarjan avulla. Toteutin sarjan jokaisen veistoksen eri lähestymistavoin, jotta saisin mahdollisimman monipuolisen näkemyksen ulkonäöstäni. Materiaaleina käytin veistosten muovaamiseen savea ja lopullisten töiden valamiseen kipsiä. Veistokset ovat rintakuva-veistoksia, eli hartioillaan seisovia lähes realistisen kokoisia muotokuvia. Ensimmäisen veistoksen tein omien mielikuvieni varassa lähtötilanteeni selvittämiseksi. Toisen veistoksen muotoilin sokkona, tuntoaistini varassa, minimoidakseni näköhavaintoon vaikuttavien mielikuvien vaikutuksen. Kolmannen tein peilikuvastani klassisen elävän mallin tyyliin. Neljäs veistos on otettu kipsivaloksena kasvoistani, jotta saisin vertailukappaletta muotoilemilleni omakuville. Jätin produktiivisen työni ulkopuolelle ilmeet, ajatukset ja tunteet kauneudesta tai rumuudesta. Keskityin veistoksissani vain kasvojeni muotojen mahdollisimman tarkkaan kopioimiseen. Kirjallisessa työssäni lähestyn ajatusta “mistä oma mielenkiintoni kasvoihin kumpuaa”. Selvitän muotokuvien historiaa ja mistä muotokuvat ovat saaneet statussymboli -asemansa. Kerron myös taiteilijoiden omakuvien rooleista historiassamme. Taustoitan, miksi kasvot ovat meille niin merkittävät ja miksi omakuvat ovat niin suosittuja nykypäivänäkin. Lopputuloksessa pääsen lähemmäksi totuutta kasvojeni muodoista, mutta totean ulkonäköni selvittämisen vaativan pidemmän veistoprojektin. Kasvomme ja ulkonäkömme ovat kytköksissä identiteettiimme, vaikka emme koskaan pysty näkemään itseämme tai saamaan omakuvallemme kasvoja samalla tavalla kuin saamme muille ihmisille.
Description
Supervisor
Lahdenmäki, Nathalien
Thesis advisor
Groth, Camilla
Keywords
Omakuvaveistos, identiteetti, taiteellinen tutkimus, savi, kipsi
Other note
Citation