Environmental program

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Helsinki University of Technology | Diplomityö
Checking the digitized thesis and permission for publishing
Instructions for the author
Date
2004
Major/Subject
Kiinteistöoppi
Mcode
Maa-20
Degree programme
Language
fi
Pages
87
Series
Abstract
Ympäristöohjelma tarvitaan hankittaessa materiaaleja ja palveluita yritykselle. Ohjelman avulla pystytään kiinnittämään huomiota ympäristön kannalta tärkeisiin näkökulmiin. Työssä selvitetään asuinkiinteistöjen ympäristöasioiden vaikutuksia kiinteistönomistajan toimintaan. Työ käsittelee aihetta kiinteistönomistajan näkökulmasta. Tutkimus perustuu kirjallisuusselvitykseen. Tuloksena saatiin selvitys asioista, joita kiinteistönomistajan on otettava huomioon laatiessaan kiinteistölleen ympäristöohjelmaa. Tärkeimpiä asioita ovat: energian- ja vedensäästö sekä jätteiden asianmukainen lajittelu kiinteistöllä. Energian- ja vedenkulutukseen liittyvät maksut muodostavat suuren osan taloyhtiön ylläpitokustannuksista. Kiinteistönomistajien tulee tuntea ympäristöasioihin liittyvä lainsäädäntö. Investointeja suunniteltaessa joudutaan selvittämään kannattavuutta. Investoinneissa tulee usein esiin mahdollisuus saavuttaa säästöä alentuneina ylläpitokustannuksina. Yläpitokustannuksiin voidaan vaikuttaa uudistuotannossa ja korjausrakentamisessa. Huomiota kiinnitetään asukkaiden osuuteen ohjelmaa toteuttaessa. Asukkaille annetaan neuvontaa ja koulutusta jakamalla tiedotteita ja pitämällä ympäristöasioista koulutustilaisuuksia. Koulutusta järjestetään erityisesti taloyhtiöistä valittaville ympäristöeksperteille. Asukkaat ovat keskeisessä roolissa vaikuttaessaan valinnoillaan ja kulutustottumuksillaan energian- ja vedenkulutukseen sekä jätteiden syntyyn.
Description
Supervisor
Leväinen, Kari I.
Thesis advisor
Taivainen, Heikki
Keywords
real estate and facilities management, kiinteistöjohtaminen, environment program, ympäristöohjelma, energy saving, energiansäästö, waste separation, jätteiden lajittelu, asukkaiden ohjaus, tiedottaminen
Other note
Citation