Investointiprojektien arviointi ja valinta projektivientiyrityksen markkinoinnin kohteeksi

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Helsinki University of Technology | Diplomityö
Checking the digitized thesis and permission for publishing
Instructions for the author
Date
1988
Major/Subject
Rakentamistalous
Mcode
Rak-63
Degree programme
Language
fi
Pages
ix + 159 s. + liitt.
Series
Description
Supervisor
Kankainen, Jouko
Thesis advisor
Huovinen, Pekka
Pentikäinen, Reino
Keywords
Other note
Citation