Application Integration Architecture for Public Administration

Loading...
Thumbnail Image
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Helsinki University of Technology | Diplomityö
Date
2006
Major/Subject
Tietokoneverkot
Mcode
T-110
Degree programme
Language
fi
Pages
83
Series
Abstract
Yritykset ja organisaatiot ovat jo vuosia hyödyntäneet tietotekniikkaa ja erilaisia tietojärjestelmiä toimintojensa automatisointiin ja tehostamiseen. Perinteisesti nämä tietojärjestelmät on suunniteltu toimimaan melko itsenäisinä kokonaisuuksina, mutta nykyisin yhä useammin organisaatioilla on tarpeita myös yhdistää erillisiä sovelluksia toimiviksi kokonaisuuksiksi, eli integroida sovelluksia. Integroinnin avulla voidaan sekä tehostaa toimintaa että pidentää aiemmin hankittujen järjestelmien käyttöikää. Sovellusintegraatioprojekteihin liittyy kuitenkin useita ongelmia. Tyypillisesti näiden hankkeiden kustannukset nousevat korkeiksi ja lisäksi toteutetut integraatiot monimutkaistavat organisaatioiden tietoteknistä infrastruktuuria. Muun muassa näistä syistä johtuen Suomen valtionhallinnossa on laadittu suosituksia siitä, miten kokonaisvaltaista sovellusintegraatioarkkitehtuuria tulisi lähestyä julkishallinnon organisaatioissa, jotta integraatioiden toteuttaminen olisi suunnitelmallisempaa ja järjestelmien hallittavuus säilyisi hyvänä. Tässä työssä valtionhallinnon suosituksien sekä työn kohdeorganisaation ympäristön pohjalta laaditaan julkishallinnolle soveltuva sovellusintegraatioarkkitehtuuri. Arkkitehtuuri hyödyntää hyväksi havaittuja arkkitehtuurimalleja sekä kuvaa integraatioinfrastruktuurin rakenteen eri näkökulmista arkkitehtuuriin liittyville eri osapuolille. Lopuksi arkkitehtuuriin perustuva integraatioinfrastruktuuri toteutetaan kaupallisilla ohjelmistotuotteilla. Lisäksi rakennetun integraatioinfrastruktuurin toimivuutta testataan esimerkkisovelluksella, joka hyödyntää laajasti arkkitehtuurin eri ohjelmistokomponentteja.
Description
Supervisor
Virtanen, Teemupekka
Thesis advisor
Raunisto, Olavi
Keywords
application integration, sovellusintegraatio, public administration, julkishallinto, information system architecture, tietojärjestelmäarkkitehtuuri
Other note
Citation