Vakiopainesäädetyn säätötilavuuspumpun staattisten ja dynaamisten ominaisuuksien määrittäminen

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Helsinki University of Technology | Licentiate thesis
Checking the digitized thesis and permission for publishing
Instructions for the author
Date
2002
Major/Subject
Koneensuunnitteluoppi
Mcode
Kon-41
Degree programme
Language
fi
Pages
116
Series
Description
Supervisor
Pietola, Matti
Ellman, Asko
Thesis advisor
Pietola, Matti
Keywords
Other note
Citation