Typen kulkeutuminen maa- ja pohjavesissä, tapaustutkimuksena kaivosalueiden typpipäästöt

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Insinööritieteiden korkeakoulu | Bachelor's thesis
Electronic archive copy is available locally at the Harald Herlin Learning Centre. The staff of Aalto University has access to the electronic bachelor's theses by logging into Aaltodoc with their personal Aalto user ID. Read more about the availability of the bachelor's theses.
Date
2013-12-18
Department
Major/Subject
Vesi- ja ympäristötekniikka
Mcode
R3005
Degree programme
Rakennus- ja ympäristötekniikka RYT
Language
fi
Pages
19
Series
Description
Supervisor
Korkiala-Tanttu, Leena
Thesis advisor
Laine-Kaulio, Hanne
Keywords
typpi, kulkeutuminen, kaivosteollisuus, päästöt, maavedet, pohjavedet
Other note
Citation