Teleoperation system of a stacking crane

dc.contributorAalto-yliopistofi
dc.contributorAalto Universityen
dc.contributor.advisorSorsa, Timo
dc.contributor.authorBlomberg, Mikael Kristian
dc.contributor.departmentAutomaatio- ja systeemitekniikan laitosfi
dc.contributor.schoolTeknillinen korkeakoulufi
dc.contributor.schoolHelsinki University of Technologyen
dc.contributor.supervisorKoskinen, Kari O.
dc.date.accessioned2020-12-05T14:22:21Z
dc.date.available2020-12-05T14:22:21Z
dc.date.issued2009
dc.description.abstractTämä diplomityö esittelee ratkaisun konttiterminaalinosturin teleoperointijärjestelmäksi. Diplomityössä kartoitetaan ensin yleisiä teleoperointiin liittyviä käsitteitä ja keskeisiä teorioita sekä esitellään satama ja erityisesti konttiterminaali toimintaympäristönä. Työn tulokset ovat ensisijaisesti sovellettavissa konttiterminaalissa operoivissa pukkinostureissa, mutta soveltaen niitä voidaan käyttää yleisestikin nosturin teleoperointia suunniteltaessa. Työssä laaditaan vaatimusmäärittely teleoperointijärjestelmälle, joka luo pohjan työssä tehtäville teknologiavalinnoille sekä järjestelmän toiminnan suunnittelulle. Teleoperointiin liittyvät erilaiset markkinoilla olevat teknologiavaihtoehdot on kartoitettu ja niistä on valittu kunkin teknologian valintaa koskevien yleisten periaatteiden, vaatimusmäärittelyn ja yrityksessä olevan osaamisen perusteella soveltuvimmat ratkaisut käyttöön. Valittua teknologiaa soveltaen järjestelmän toiminta sekä komponenttitason arkkitehtuuri selvitetään ja luodaan edellytykset kokonaisen järjestelmän toteutukselle. Diplomityön yhteydessä on toteutettu prototyyppijärjestelmä, jossa valitun teknologian toimivuus voidaan pienessä mittakaavassa todeta sekä kerätä lisää käytännön tietoa valitun teknologian soveltuvuudesta. Prototyyppijärjestelmän pohjalta saadaan myös konkreettista tietoa viiveen vaikutuksesta nosturin ohjaamiseen sekä kuvanpakkausalgoritmin vaikutuksista viiveeseen sekä kuvan laatuun. Tämän diplomityön tavoitteena on selvittää miten konttiterminaalinosturin teleoperointijärjestelmä voidaan rakentaa ja millaisin perustein eri tason valinnat aina konseptitasolta komponenttitasolle on tehty. Työssä havaittiin, että tavoite saavutetaan usean erillisen sovellusalueen ymmärtämisellä ja lopullinen toteuttaminen vaatii hyvin laaja-alaista perehtymistä automaatiossa sovellettaviin teknologioihin.fi
dc.format.extent84
dc.identifier.urihttps://aaltodoc.aalto.fi/handle/123456789/96339
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:aalto-2020120555173
dc.language.isofien
dc.programme.majorAutomaation tietotekniikkafi
dc.programme.mcodeAS-116fi
dc.rights.accesslevelclosedAccess
dc.subject.keywordteleoperationen
dc.subject.keywordteleoperointifi
dc.subject.keywordremote operationen
dc.subject.keywordetäohjausfi
dc.subject.keywordteleroboticsen
dc.subject.keywordtelerobotiikkafi
dc.subject.keywordcraneen
dc.subject.keywordnosturifi
dc.subject.keywordcontainer terminalen
dc.subject.keywordkonttiterminaalifi
dc.subject.keywordM2M systemsen
dc.subject.keywordM2M-järjestelmäfi
dc.titleTeleoperation system of a stacking craneen
dc.titleKonttiterminaalinosturin teleoperointijärjestelmäfi
dc.type.okmG2 Pro gradu, diplomityö
dc.type.ontasotMaster's thesisen
dc.type.ontasotPro gradu -tutkielmafi
dc.type.publicationmasterThesis
local.aalto.digiauthask
local.aalto.digifolderAalto_89939
local.aalto.idinssi37298
local.aalto.openaccessno
Files