Taistelun stokastinen mallinnus

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Helsinki University of Technology | Diplomityö
Checking the digitized thesis and permission for publishing
Instructions for the author
Date
2005
Major/Subject
Sovellettu matematiikka
Mcode
Mat-2
Degree programme
Language
fi
Pages
71
Series
Description
Supervisor
Salo, Ahti
Thesis advisor
Lappi, Esa
Keywords
warfare modelling, taistelun mallinnus, combat model, taistelumalli, Lanchaster equations, Lanchasterin yhtälöt, leadership software, johtamislaite
Other note
Citation