Kestävyysajattelu ILO:n vihreän työn raporteissa ja työelämän tutkimus kestävyyssiirtymässä

Loading...
Thumbnail Image
Access rights
openAccess
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
A1 Alkuperäisartikkeli tieteellisessä aikakauslehdessä
This publication is imported from Aalto University research portal.
View publication in the Research portal
View/Open full text file from the Research portal
Date
2021-03-21
Major/Subject
Mcode
Degree programme
Language
fi
Pages
26
5-30
Series
Työelämän tutkimus, Volume 19, issue 1
Abstract
Tarkastelemme artikkelissamme, miten työelämän ja ympäristökysymysten yhtymäpintoja on kuvattu Kansainvälisen työjärjestö ILO:n vihreän työn raporteissa. Esitämme, että raporteissa on käyttökelpoisia jäsennyksiä siitä, miten työelämän teemat ja ympäristökysymykset nivoutuvat yhteen. Listaamme ILO:n julkisesti verkossa saatavilla olevat vihreän työn raportit ja kuvaamme, millaisista teemoista raporteissa on kirjoitettu. Keskitymme tarkemmin kahteen keskeiseen raporteissa esille nousevaan teemaan: (1) ilmastonmuutoksen ja (2) kestävyyssiirtymän vaikutuksiin työhön ja työllisyyteen. Tarkastelemme vihreän työn raportteja tukeutuen aikaisemmassa tutkimuksessa tunnistettuun eroon heikon ja vahvan kestävyysajattelun välillä. Lisäksi esitämme, että raporttien teemoihin perehtyminen antaa työelämän tutkijoille ja kehittäjille välineitä oikeudenmukaisen siirtymän ymmärtämiseksi ja edistämiseksi. Johtopäätöksenä esitämme, että työelämän tutkimusta ja kehittämistä tulisi yhä enemmän tarkastella paitsi ylikansallisen myösylisukupolvisen reiluuden sekä lajien välisen oikeudenmukaisuuden näkökulmista.
Description
Keywords
Other note
Citation
Taipale , T & Houtbeckers , E 2021 , ' Kestävyysajattelu ILO:n vihreän työn raporteissa ja työelämän tutkimus kestävyyssiirtymässä ' , Työelämän tutkimus , vol. 19 , no. 1 , pp. 5-30 . https://doi.org/10.37455/tt.102876