Automatic level control and noise suppression in 3G Media gateway

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Helsinki University of Technology | Diplomityö
Checking the digitized thesis and permission for publishing
Instructions for the author
Date
2002
Major/Subject
Akustiikka ja äänenkäsittelytekniikka
Mcode
S-89
Degree programme
Language
en
Pages
95
Series
Description
Supervisor
Alku, Paavo
Thesis advisor
Lepänaho, Henrik
Keywords
automatic level control, automaattinen tasonsäätö, noise suppression, kohinanvaimennus, Media Gateway, mediayhdyskäytävä, speech processing, puheenkäsittely
Other note
Citation