Moving average vector quantization in speech coding

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Helsinki University of Technology | Diplomityö
Checking the digitized thesis and permission for publishing
Instructions for the author
Date
1999
Major/Subject
Akustiikka ja äänenkäsittelytekniikka
Mcode
S-89
Degree programme
Language
en
Pages
74+10
Series
Description
Supervisor
Karjalainen, Matti
Thesis advisor
Ruoppila, Vesa
Keywords
vector quantization, moving average prediction, speech coding, speech processing, linear prediction, line spectral frequency, LSF, line spectral pair, LSP, vektorikvantisointi, liukuvakeskiarvoinen ennustaminen, MA ennustaminen, puheenkoodaus, puheenkäsittely, lineaarinen ennustus, spektriviivataajuus, spektriviivapari, viivaspektripari
Other note
Citation