Modeling and on-line solution of air combat optimization problems and games

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Doctoral thesis (article-based)
Checking the digitized thesis and permission for publishing
Instructions for the author
Date
2008-01-18
Major/Subject
Mcode
Degree programme
Language
en
Pages
30, [75]
Series
Research reports / Helsinki University of Technology, Systems Analysis Laboratory. A, 99
Abstract
The thesis deals with the guidance and control of a fighter aircraft in air combat. From the modeling perspective, the thesis formulates realistic air combat optimization problems and games in which inherent uncertainties of air combat are taken into account. From the solution perspective, the thesis develops on-line methods for the near-optimal feedback solution of the constructed models. The solution methods are based mostly on receding horizon control, where computational savings are achieved by using a truncated planning horizon. Considering single-sided optimization problems, the thesis presents a new approach for the guidance of an aircraft avoiding a homing air combat missile. The approach is applicable with various avoidance criteria that exploit different weaknesses of the missile system. In addition, a novel way based on Bayesian reasoning for taking into account the target's uncertainty about the guidance law of the missile is introduced. An approach and its software implementation for the user-oriented computation of realistic near-optimal aircraft trajectories are presented as well. The software can be used to assess the quality and realism of the solutions provided by the introduced guidance schemes. Considering games, the thesis presents an influence diagram game modeling a dogfight between two aircraft and develops a method for the on-line optimization of the aircraft's controls in such a setting. The game formulation enables the consideration of preferences, perception, and beliefs in air combat. In addition, a new game model and an on-line solution scheme providing game optimal support time of the missile in a missile duel is introduced. Considering practical implementation, the introduced models and solution methods could be further developed and consolidated in an onboard guidance system or in a pilot advisory system.

Väitöskirja käsittelee hävittäjän ohjaamista ilmataistelussa. Väitöskirjassa konstruoidaan ilmataistelua kuvaavia optimointi- ja pelimalleja, joissa otetaan huomioon ilmataisteluun liittyviä epävarmuustekijöitä. Lisäksi kehitetään reaaliaikaisia laskentamenetelmiä mallien lähes-optimaalisten takaisinkytkettyjen ratkaisuiden saamiseksi. Ratkaisumenetelmät perustuvat etupäässä etenevän suunnitteluhorisontin säätöön. Metodiikkaa käytetään ohjuksenväistöön soveltuvassa hävittäjän ohjausmenetelmässä, jota voidaan soveltaa monilla ohjussysteemin eri heikkouksia hyödyntävillä väistökriteereillä. Menetelmä laajennetaan adaptiiviseksi, Bayes-päättelyä hyödyntäväksi ohjausmenetelmäksi, joka ottaa huomioon hävittäjän epävarmuuden ohjuksen ohjauslaista. Ohjuksen väistöongelmaa tarkastellaan myös pelinä, jonka ratkaisuna saadaan ilmataisteluohjuksen optimaalinen tukemisaika. Toisessa peliasetelmassa tarkastellaan kahden hävittäjän välistä kaartotaistelua, joka mallinnetaan hävittäjälentäjien preferenssit sekä epävarmuudet uhkatilasta huomioon ottavana vaikutuskaaviopelinä. Peli ratkaistaan laskentamenetelmällä, jonka avulla kaartotaistelua käyvän hävittäjän ohjaukset voidaan optimoida reaaliaikaisesti. Lisäksi väitöskirjassa esitellään menettelytapa sekä helppokäyttöinen ohjelmisto, jolla voidaan ratkoa realistisia lähes-optimaalisia lentoratoja. Ohjelmistolla voidaan arvioida muun muassa edellä mainittujen ohjausmenetelmien tuottamien ratkaisuiden laatua ja realistisuutta. Esiteltyjä menetelmiä on mahdollista jatkokehittää käytännön toteutusta varten ja ne voitaisiin yhdistää lentolaitteen ohjausjärjestelmään tai lentäjän päätöstukijärjestelmään.
Description
Keywords
air combat, missile avoidance, computational optimal control, game theory, receding horizon control, adaptive control, Bayesian reasoning, influence diagram, inverse simulation, ilmataistelu, ohjuksenväistö, laskennallinen optimisäätö, peliteoria, etenevän suunnitteluhorisontin säätö, adaptiivinen säätö, Bayes-päättely, vaikutuskaavio, käänteissimulointi
Other note
Parts
  • Karelahti, J., Virtanen, K., and Raivio, T., Near-Optimal Missile Avoidance Trajectories via Receding Horizon Control, Journal of Guidance, Control, and Dynamics, Vol. 30, No. 5, 2007, pp. 1287-1298. [article1.pdf] © 2007 American Institute of Aeronautics and Astronautics (AIAA). By permission.
  • Karelahti, J. and Virtanen, K., Adaptive Controller for the Avoidance of an Unknownly Guided Air Combat Missile, Proceedings of the 46th IEEE Conference on Decision and Control, 2007. [article2.pdf] © 2007 IEEE. By permission.
  • Karelahti, J., Virtanen, K., and Öström, J., Automated Generation of Realistic Near-Optimal Aircraft Trajectories, Journal of Guidance, Control, and Dynamics, accepted for publication. [article3.pdf] © 2008 by authors and © 2008 American Institute of Aeronautics and Astronautics (AIAA). By permission.
  • Virtanen, K., Karelahti, J., and Raivio, T., Modeling Air Combat by a Moving Horizon Influence Diagram Game, Journal of Guidance, Control, and Dynamics, Vol. 29, No. 5, 2006, pp. 1080-1091. [article4.pdf] © 2006 American Institute of Aeronautics and Astronautics (AIAA). By permission.
  • Karelahti, J., Virtanen, K., and Raivio, T., Game Optimal Support Time of a Medium Range Air-to-Air Missile, Journal of Guidance, Control, and Dynamics, Vol. 29, No. 5, 2006, pp. 1061-1069. [article5.pdf] © 2006 American Institute of Aeronautics and Astronautics (AIAA). By permission.
Citation
Permanent link to this item
https://urn.fi/urn:nbn:fi:tkk-011119