Development of travel agency online service

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Helsinki University of Technology | Diplomityö
Checking the digitized thesis and permission for publishing
Instructions for the author
Date
2009
Major/Subject
Tietokoneverkot
Mcode
T-110
Degree programme
Language
en
Pages
(10) + 97
Series
Abstract
Matkailualan arvoketjut muuttavat alati muotoaan. Matkapalveluiden tuottajat, kuten lentoyhtiöt, myyvät yhä enemmän tuotteitaan suoraan loppuasiakkaille. Tämä ilmiö sekä palveluntuottajien matkatoimistoille maksamien komissioiden jatkuva pieneneminen ja jopa poisto aiheuttaa paineita matkatoimistojen olemassaololle. Matkatoimistojen on pystyttävä tuottamaan asiakkaillensa lisäarvoa menestyäkseen kovassa kilpailussa. Tämän diplomityön tarkoituksena oli kehittää case-matkatoimiston verkkopalvelua vastaamaan nykyistä ja tulevaa tilannetta. Kahtena tukijalkana tulevalle palvelulle on dynaaminen matkapaketointi sekä uusien tuotteiden lisääminen verkosta varattavaksi. Dynaamisessa paketoinnissa asiakas kokoaa itse oman matkapakettinsa varausjärjestelmien kymmenien tuhansien lentojen ja majoitusvaihtoehtojen joukosta. Tässä diplomityössä selvitettiin asiakkaiden verkkokäyttäytyminen ja vaatimukset matkaverkkopalvelulle. Matkatoimiston nykyinen verkkopalvelu analysoitiin. Näiden pohjalta määriteltiin vaatimukset uudelle verkkopalvelulle, asiakkaan varausprosessi, toimiston tukiprosessi sekä järjestelmän rakenne. Uuden järjestelmän tulisi tarjota uusia matkapalveluita, kuten laivaliput, junaliput ja tapahtumaliput, varattaviksi osana dynaamisia matkapaketteja. Palvelun pitää olla helppokäyttöinen ja palveluntarjoajan olla luotettava. Palvelussa näytettävän tiedon täytyy olla sekä reaaliaikaista että relevanttia.
Description
Supervisor
Ylä-Jääski, Antti
Thesis advisor
Luukkainen, Sakari
Keywords
travel agency, matkatoimisto, online service, verkkopalvelu, internet booking engine, dynaaminen paketointi, dynamic packaging
Other note
Citation