Failure Spread in Redundant UMTS Core Network

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Helsinki University of Technology | Diplomityö
Checking the digitized thesis and permission for publishing
Instructions for the author
Date
2003
Major/Subject
Tietoliikennetekniikka
Mcode
S-72
Degree programme
Language
en
Pages
84
Series
Abstract
UMTS (Universal Mobile Tele-communications System) verkko tarjoaa käyttäjille uudentyyppisiä palveluita kuten interaktiivisia multimediapalveluita. Media Gateway (MGW) on yksi UMTS runkoverkon solmuista joka käsittelee erilaisia mediayhteyksiä. Työssä tutkitaan erityisesti MGW:n roolia redundantin UMTS:n piirikytkentäisen runkoverkon kannalta. Verkkoredundanssilla tarkoitetaan tapaa turvata verkon luotettavuus verkon erilaisissa virhetilanteissa. Tämä sisältää toimintamekanismit, joita käytetään kun verkkosolmujen välinen linkki kaatuu tai verkkosolmu kaatuu. Ylikuormitustilanteessa yksi tai useampi verkkosolmu ylittää kapasiteettinsa ja tilanne yritetään normalisoida palautumismekanismeilla. Kokonaisuudessaan verkkoredundanssin avulla selvitetään ylikuormitustilanteiden hallintatapoja sekä verkkovirheistä palautumista. Työssä tutkitaan redundanssioperaatioita ja -tyyppejä 3GPP:n [3GPP] standardoiman UMTS runkoverkon versiossa 4, johon pohjautuen suunnitellaan analysointia varten. Yksi työn tutkimusongelmista liittyy virhetilanteiden leviämiseen (Failure=virhetilanne, spread=leviäminen). Virheiden leviämisellä tarkoitetaan tilannetta jossa virhe yhdessä verkon osassa leviää muihin tai kaikkiin verkon osiin. Tämä voi johtaa alhaisempaan palvelunlaatuun yhdessä osassa verkkoa tai koko verkon alueella. Työssä tutkitaan virheiden leviämisilmiötä UMTS runkoverkossa ja tarjotaan ratkaisuvaihtoehtoja sekä analysoidaan ongelmatilanteita. Olemassa olevien verkkoredundanssimekanismien hyviä ja huonoja puolia kartoitetaan.
Description
Supervisor
Korhonen, Timo
Thesis advisor
Haapanen, Petri
Ahola, Mika
Keywords
UMTS, UMTS, Media Gateway, Media Gateway, redundancy, redundanssi, reliability, luotettavuus
Other note
Citation