Suoramuunnosvastaanottimen sekoittajan integrointi WCDMA- ja WLAN-järjestelmiin

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Helsinki University of Technology | Diplomityö
Checking the digitized thesis and permission for publishing
Instructions for the author
Date
2002
Major/Subject
Piiritekniikka
Mcode
S-87
Degree programme
Language
fi
Pages
xii + 70 s. + liitt. 12
Series
Abstract
Tässä työssä tutkittiin, suunniteltiin ja toteutettiin sekoittaja suoramuunnosvastaanottimeen, WCDMA- ja WLAN järjestelmiin, 2 GHz:n ja 5-6 GHz:n taajuuksille. Suunniteltu sekoittaja toteutettiin osana RF-etupäätä yhdessä LNA:n ja paikallisoskillaattorisignaalin generointi-piirin kanssa 0,35-µm:n SiGe BiCMOS teknologialla. Suoramuunnosvastaanottimessa matalataajuiset häiriöt, kuten DC-offset ja parillisen kertaluokan särö muodostavat suurimmat ongelmat, ja ne voivat pilata signaalin vastaanoton. Näiden ilmiöiden hallitsemiseksi huolellinen sekoittajan suunnittelu on avainasemassa. Aluksi työssä perehdytään suoramuunnosarkkitehtuuriin ja käsitellään WCDMA- ja WLAN järjestelmiä, sekä annetaan kuvaus käytetystä puolijohdeteknologiasta. Seuraavaksi käsitellään sekoittajan teoriaa, sekä esitetään aktiivisen Gilbertin solu-sekoittajan suunnittelu APLAC-piirisimulaattorilla. Työssä toteutettiin sekoittajan lisäksi myös paikallisoskillaattoripuskuri. Työssä esitetään näiden simulointeja, sekä verrataan niitä koko RF-etupään mitattuihin suoritusarvoihin. Mittaustulokset vastasivat hyvin simuloituja koteloitujen ja koteloimattomien sirujen osalta.Työ osoittaa, että samaa Gilbertin solu-sekoittajaa voidaan käyttää sekä 2 GHz:n että 6 GHz:n taajuuksilla suoramuunnosvastaanottimessa.
Description
Supervisor
Halonen, Kari
Thesis advisor
Kivekäs, Kalle
Keywords
integrated circuits, integroidut piirit, direct conversion receiver, suoramuunnosvastaanottimet, mixers, sekoittaja, nonlinearity, epälineaarisuus, intermodulation distortion, keskinäismodulaatiosärö, BiCMOS, SiGe
Other note
Citation