Ympäristökysymysten arviointi lihatuotteen arvoketjussa

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Helsinki University of Technology | Diplomityö
Checking the digitized thesis and permission for publishing
Instructions for the author
Date
1998
Major/Subject
Yritysstrategia ja kansainvälinen liiketoiminta
Mcode
TU-91
Degree programme
Language
fi
Pages
114
Series
Description
Supervisor
Kaila, Martti M
Thesis advisor
Linnanen, Lassi
Haarasilta, Asko
Keywords
Other note
Citation