Comparison of Blockchain-based Technologies for Implementing Community Currencies

Loading...
Thumbnail Image
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Perustieteiden korkeakoulu | Master's thesis
Date
2018-11-07
Department
Major/Subject
Computer Science
Mcode
SCI3042
Degree programme
Master’s Programme in Computer, Communication and Information Sciences
Language
en
Pages
54 + 2
Series
Abstract
The currently dominant monetary system is prone to crashes, which causes economical problems and social marginalization, especially among the low-income population. Smartly designed community currencies could help stabilize the fragile economy by diversifying monetary ecosystem, as well as bring alternative ways for people to accumulate wealth and provide value to their communities. This thesis compares blockchain-based technologies that could be used as the basis of a community currency. Technologies are evaluated from a point of view of a potential community currency experiment conducted by the City of Helsinki. The thesis finds that using blockchains in the scope of the City of Helsinki’s project is not optimal, as the technology is still rather immature and using the popular platforms poses drastic performance trade-offs.

Nykyään vallitseva rahajärjestelmä on altis romahduksille, mikä aiheuttaa taloudellisia ongelmia ja syrjäytymistä, etenkin matalatuloisille. Sopivasti suunnitellut paikallisvaluutat voisivat auttaa vakauttamaan taloutta monipuolistamalla nykyistä rahajärjestelmää, sekä antaa ihmisille vaihtoehtoisia tapoja ansaita rahaa ja auttaa yhteisöitä. Tämä tutkielma vertailee lohkoketjupohjaisia teknologioita, joita voidaan käyttää paikallisvaluuttojen alustana. Teknologioita arvioidaan Helsingin kaupungin suunnitteleman paikallisvaluuttakokeilun kautta. Tutkielman perusteella todetaan, että lohkoketjut eivät ole optimaalinen ratkaisu Helsingin käyttötarkoitukseen, sillä lohkoketjupohjaiset alustat ovat vielä liian kehittymättömiä ja niiden käyttö edellyttää kompromisseja suorituskyvyn osalta.
Description
Supervisor
Vuorimaa, Petri
Thesis advisor
Nikander, Pekka
Keywords
blockchain, community currency, DLT, DHT, complementary currency, Ethereum
Other note
Citation