Novel catalytic syntheses of 3-substituted-1,2-benzisoxazoles

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Helsinki University of Technology | Diplomityö
Checking the digitized thesis and permission for publishing
Instructions for the author
Date
2009
Department
Major/Subject
Orgaaninen kemia
Mcode
Kem-4
Degree programme
Language
en
Pages
x + 105 (+35)
Series
Abstract
Tämän diplomityön kirjallisuusosassa tarkasteltiin olemassa olevia menetelmiä 3 -alkyyli ja 3 -aryyli-1,2-benzisoxazolien valmistukselle. Kupari katalysoitujen kytkentäreaktioiden, erityisesti molekyylin sisäinen Ullmann kondensaatio esiteltiin, lisäksi tarkasteltiin oksiimien valmistusta, isomeroitumista ja toisiintumista. Työn kokeellinen osuus aloitettiin valmistamalla useita o-bromoasetofenoni johdonnaisia. 2-bromoasetofenoni oksiimi valittiin malliyhdisteeksi, jolla katalyyttiset olosuhteet seulottiin. Kokeiden perusteella havaittiin että oksiimin pitää olla Z-konfiguraatiossa o-bromobentseeni renkaaseen nähden, jotta syklisaatio tapahtuisi. Tärkeän osan kokeellisesta osuudesta muodosti siten o-bromoasetofenoni oksiimien Z-selektiivinen synteesi. Kyseistä selektiivistä synteesiä ei ole tätä ennen raportoitu kirjallisuudessa. Parhaat reaktio-olosuhteet olivat 2 ekv. t-BuONa:a, 10 mol-% CuI:a 30 mol-% DMEDA:a, liuottimena THF huoneen lämpötilassa, typpiatmosfääri. Reaktiolle kehitettiin myös helppo ja yleinen ylöstyöskentely. Reaktio toimi hyvin myös substituoiduille lähtöaineille. Reaktioajat olivat lyhyet (5 min-1 h) ja saannot vaihtelivat välillä 58- 92 %. Sekä konversio että selektiivisyys olivat kuitenkin kvantitatiivisia. Reaktiot suoritettiin pienessä skaalassa (0.15- 0.50 mmol), ja tämä on todennäköisesti vaikuttanut eristettyjen tuotteiden saantoihin. Suppeassa reaktiomekanistisessa tutkimuksessa havaittiin että reaktio ei todennäköisesti tapahdu radikaalireaktion kautta. Toisaalta havaittiin että syklisaatio tapahtuu nukleofiilisen aromaattisen substituution kautta, jopa deaktivoiduissa systeemeissä kun emäksenä käytettiin NaH: ja liuottimena DMF:ää, mutta reaktio oli hidas. Nuldeofiilista aromaattista substituutiota ei tapahtunut deaktivoiduissa systeemeissä kun emäksenä käytettiin t-BuONa:a ja liuottimena THF:ää.
Description
Supervisor
Jokela, Reija
Thesis advisor
Tois, Jan
Keywords
1,2-benzisoxazole, 1,2-benzisoxazoli, 1,2-benzisoxazol, intramolecular Ullmann condensation, molekyylin sisäinen Ullmann kondensaatio, intramolekär Ullmann kondensation, oxime, oksiimi, oxim, EIZ isomerization, EIZ isomeroituminen, EIZ isomerisering
Other note
Citation