Paperin pohjanmuodostukseen liittyvien tekijöiden tutkiminen eräällä LWC-pohjapaperia valmistavalla paperikoneella

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Helsinki University of Technology | Diplomityö
Checking the digitized thesis and permission for publishing
Instructions for the author
Date
1988
Major/Subject
Paperitekniikka
Mcode
Puu-21
Degree programme
Language
fi
Pages
Series
Description
Supervisor
Ebeling, Kari
Keywords
Other note
Citation