Paikkatietojärjestelmien hyödyntäminen detaljikaavoituksessa

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Helsinki University of Technology | Diplomityö
Ask about the availability of the thesis by sending email to the Aalto University Learning Centre oppimiskeskus@aalto.fi
Date
2000
Major/Subject
Yhdyskuntasuunnittelu ja kaavoitus
Mcode
A-36
Degree programme
Language
fi
Pages
vii + 78 s. + liitt.
Series
Description
Supervisor
Harris, Trevor
Thesis advisor
Lehtinen, Kai
Keywords
planning, paikkatieto, geographical information, paikkajärjestelmä, GIS, detaljikaavoitus
Other note
Citation