Kylpysaari – kaupunkikylpylä Hylkysaareen

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
School of Arts, Design and Architecture | Master's thesis
Ask about the availability of the thesis by sending email to the Aalto University Learning Centre oppimiskeskus@aalto.fi
Location:
Date
2019
Major/Subject
Mcode
Degree programme
Rakennussuunnittelu
Building Design
Language
fi
Pages
110
Series
Abstract
Tämän diplomityön tavoitteena on kehittää uudenlainen kaupunkikylpylä Helsingin Hylkysaareen. Suunnittelupainotteinen diplomityö koostuu kirjallisesta aihetta taustoittavasta osasta ja rakennussuunnitelmasta. Työn ensimmäinen osa avaa maailman eri kylpykulttuurien ja suomalaisen saunan historiaa ja ominaispiirteitä, sekä pohtii kaupunkikylpylää käsitteenä ja konseptina. Aihetta tarkastellaan erityisesti julkisten saunojen ja kylpylöiden näkökulmasta. Lähteinä ja metodeina on käytetty aihealueen kirjallisuutta, vierailuja yleisiin saunoihin ja uimahalleihin sekä tapaamisia alan ammattilaisten kanssa. Toinen osa kertoo suunnitteluprosessista ja esittelee kylpylälle valitun tontin – Hylkysaaren – historiaa, nykytilannetta ja ominaispiirteitä. Taustalla on todellinen tarve kehittää saareen uudenlaista toimintaa, sillä kaikki saaren rakennukset ovat tällä hetkellä vailla käyttötarkoitusta. Lopuksi työssä esitellään itse suunnitelma, uusi kaupunkikylpylä, joka sijoittuu saaren keskelle kallioiseen rinteeseen meren ja metsän väliin. Tavoitteena on luoda ympäri vuoden avoinna oleva hengähdyspaikka, joka vastaa ihmisten erilaisiin tarpeisiin, olisi kylpeminen sitten lisä jokapäiväiseen arkeen tai pitempiaikainen kylpyläloma. Hylkysaaren tyhjinä oleviin rakennuksiin sijoitetaan kylpylää tukevia toimintoja kuten paikkoja joogalle, meditaatiolle, retriiteille, taide- ja käsityökursseille sekä ravintola-, kahvila- ja majoituspalveluita. Kaupunkikylpylässä yhdistyy saunominen, kylpeminen erilämpöisissä vesialtaissa sisällä ja ulkona, sekä meressä uiminen. Kylpylärakennus on teräsbetonirakenteinen, julkisivumateriaalina on tiili. Se koostuu kahdesta erikokoisesta kärjestään leikatun pyramidin muotoisesta massasta: isompi massa pitää sisällään aulatilat, pukuhuoneet, pesuhuoneet, henkilökunnan tilat, tekniset tilat ja allashuoneen, pienempi saunan ja takkahuoneen. Pinta-alaa on yhteensä 543m2. Suunnitelman keskeisimpiä teemoja ovat siirtyminen eriluonteisista tiloista toiseen ja kiinnostavat näkymät sekä sisällä että ulkona.

The aim of this thesis is to create a new kind of public bathhouse to an island called Hylkysaari located in the city of Helsinki. The thesis is divided into two sections. The first section focuses on exploring the history and the basic features of different bath cultures around the world and also the Finnish sauna culture. The concept of a public bathhouse in a city context is also considered. The sources and methods used in the thesis are literature reviews, visits to public saunas and swimming halls and meetings with professionals in the field. The second section focuses on the process of designing. The site for the bathhouse, its history, current status and main characteristics are introduced. There is a current need for new activities on the island because all the buildings are out of use at the moment. The thesis culminates in the presentation of the proposed architectural design. The new bathhouse is located in the middle of the island on a rocky slope between the sea and the forest. The aim is to create a relaxing place open throughout the year, which answers to the various needs of people. It could be a place for daily bathing or for longer visits. The empty buildings on the island are reused for purposes that support the bathhouse. There will be places for yoga, meditation, retreats, art and handicraft courses, restaurants, cafes and accommodation. The bathhouse is a combination of the sauna and baths of different temperatures both outside and inside including swimming in the sea. The structure of the building is reinforced concrete, the facade material is brick. The building consists of two parts, both of which are pyramid shaped cut at the top. The bigger part consists of lobbies, changing and shower rooms, staffrooms, technical rooms and the main room for bathing. The smaller part has a sauna and a room with a fireplace. In total, there are 543 square meters. The main aspects of the design are the transition between different spaces and atmospheres, interesting views both inside and outside.
Description
Supervisor
Sanaksenaho, Pirjo
Thesis advisor
Toivonen, Tuomas
Keywords
vesikylpy, hikoilukylpy, yleinen sauna, kaupunkikylpylä, Hylkysaari, bath, sweat bath, public sauna
Other note
Citation