Sovellusliittymä toistensa kanssa viestivien prosessien ja hajautettujen sovellusten tekemiseen

Loading...
Thumbnail Image
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Helsinki University of Technology | Diplomityö
Date
1993
Major/Subject
Laitteistotekniikka
Mcode
Tkl-88
Degree programme
Language
fi
Pages
55
Series
Description
Supervisor
Hartimo, Iiro
Keywords
distribution, hajautus, distributed application, hajautettu sovellus, interprocess communication, prosessien välinen kommunikointi
Other note
Citation