Eräiden ligniinimalliaineiden ja sulfaattiligniinin liittäminen sulfaattikuituihin triatsiinin välityksellä

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Helsinki University of Technology | Diplomityö
Checking the digitized thesis and permission for publishing
Instructions for the author
Date
1970
Department
Puunjalostusosasto
Major/Subject
Mcode
Degree programme
Language
fi
Pages
68 (+45)
Series
Description
Supervisor
Sjöström, Eero
Keywords
Other note
Citation