Pelottavat pellet – Kuinka pukusuunnittelija voi vaikuttaa klovnihahmon karmivuuteen tai sympaattisuuteen

Loading...
Thumbnail Image
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
School of Arts, Design and Architecture | Bachelor's thesis
Date
2023
Department
Major/Subject
Pukusuunnittelu
Mcode
ARTS3012
Degree programme
Taiteiden ja suunnittelun kandidaattiohjelma
Language
fi
Pages
35
Series
Abstract
Tämä opinnäytetyö tarkastelee pukusuunnittelun keinoja luoda klovnihahmoja, jotka eivät ole pelottavia. Aihetta käsitellään elokuvan kontekstissa, reflektoimalla omaa sympaattisen, kiltin klovnihahmon pukusuunnittelua kauhuelokuvien pelottavien klovnihahmojen pukusuunnitteluun. Klovnit aiheuttavat monille epämukavan olon arvaamattoman luonteensa ja kummallisen ulkomuotonsa vuoksi. Klovneista on pitkän historiansa saatossa muotoutunut elokuvien maailmassa kauhuhahmo ja kilttejä klovneja onkin melko vaikeaa löytää viimeisimpien vuosikymmenten aikana tehdyistä elokuvista. Useimpien kauhuklovnien puku ja maskeeraus vääristävät ja piilottavat niiden alla olevan ihmisen kehoa ja kasvoja ja tämä usein herättää pelkoa. Opinnäytetyö esittelee lyhyesti klovnien historiaa sekä viihdyttäjinä, että pelkoa herättävinä hahmoina, ja avaa klovnien pelon eli koulrofobian psykologiaa. Klovneja kauhuhahmoina tarkastellaan elokuvien It (ohj. Wallace, 1990), It Chapter One (ohj. Muschietti, 2017), It Chapter Two (ohj. Muschietti, 2019), Terrifier (ohj. Leone, 2016) ja Terrifier 2 (ohj. Leone, 2022) kautta. Esimerkkielokuvien klovnihahmoja tarkastelemalla, kootaan puku- ja maskeeraussuunnittelun käyttämiä keinoja, joilla on pyritty lisäämään klovnien pelottavuutta. Näitä keinoja reflektoidaan omaan kiltin klovninhahmon pukusuunnitteluun Ilo P.Illerin Taikatemppu (ohj. Timonen, 2022) -lyhytelokuvassa. Vertailussa tulee selkeästi ilmi miten kilttiä ja miellyttävää klovnia suunniteltaessa on tärkeää näyttää hahmo mahdollisimman inhimillisenä ja tunnistettavana.

This thesis examines ways to use costume design for making a clown character, that is not scary. The subject is covered in the context of film, by reflecting personal experience in designing costume for a sympathetic clown character with the costumes of scary clowns in horror movies. Clowns can make a lot of people feel uncomfortable due to their unpredictable nature and sometimes off-putting look. Through their long history clowns have ended up becoming a horror trope in the film world, and finding a nice clown has become quite rare in movies released within the last few decades. The costumes and make up of most horror clowns tend to distort and hide the real person's face and body, which can be scary. This thesis briefly introduces the history of clowns both as entertainers and as fear-awoking figures, and expounds upon the psychology of coulrophobia, the fear of clowns. Clowns as horror characters are examined through the films It (dir. Wallace, 1990), It Chapter One (dir. Muschietti, 2017), It Chapter Two (dir. Muschietti, 2019), Terrifier (dir. Leone, 2016) and Terrifier two (dir. Leone, 2022). Means of using costume and make up in designing scary clowns are collected through examining the film examples. These resources are compared to personal costume design experience on the short film Joy the Magic Clown (dir. Timonen, 2022), which features a nice clown. With this comparison it becomes clear, that to design a likeable and non-scary clown, it is highly important to show the character as humane and personable.
Description
Supervisor
Väisänen, Merja
Thesis advisor
Väisänen, Merja
Keywords
pukusuunnittelu, elokuva, kauhu, klovnit, kauhuklovnit, elokuvapukusuunnittelu
Other note
Citation