Design and Implementation of Biosignal Monitoring and Analysis Software

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Helsinki University of Technology | Diplomityö
Checking the digitized thesis and permission for publishing
Instructions for the author
Date
1999
Major/Subject
Informaatiotekniikka
Mcode
Tik-115
Degree programme
Language
en
Pages
viii + 75
Series
Abstract
Sydämen sykintä aiheuttaa mitattavissa olevaa rintakehän värähtelyä ja ääniä, jotka sisältävät tietoa sydämen kunnosta. Sydänäänien tutkimiseen käytetään kahta perusmenetelmää: auskultointi ja fonokardiografia. Auskultoinnissa tutkimusvälineenä on stetoskooppi, kun taas fonokardiografiassa äänet tallennetaan jollakin laitteella. Nykyään auskultointia käytetään yleisesti ensisijaisena tutkimusmenetelmänä pyrittäessä selvittämään onko sydän terve ja millaisia jatkotutkimuksia tehdään, jos niihin on tarvetta. Fonokardiografiaa käytetään jokseenkin harvoin. Tähän on monia syitä; yksi niistä on muiden tutkimusmenetelmien nopea kehitys. Toinen syy on ollut tehokkaiden ja helppokäyttöisten fonokardiografiajärjestelmien puuttuminen. Tämä diplomityö käsittelee Amore-nimisen sydänäänten monitorointi ja analysointiohjelman kehitystä. Yhdessä PhonoScope -fonokardiografiavahvistimen [1] kanssa se muodostaa kokonaisen fonokardiografiajärjestelmän. Amore on kirjoitettu 32-bittisille Microsoft Windows käyttöjärjestelmille. Sitä voi käyttää minkä tahansa äänisignaaleiden monitorointiin, äänitykseen ja analysointiin. Muunnokset analogisesta digitaaliseen ja päinvastoin tehdään jollain Windows:n multimedia-rajapintaan soveltuvalla äänikortilla. Äänidokumentit tallennetaan tietokoneen kovalevylle standardisoidussa formaatissa. Tietokoneavusteinen sydänäänianalyysi tarjoaa useita etuja perinteiseen stetoskooppiauskultointiin verrattuna. Ehkä ilmeisin niistä on diagnoosien suurempi luotettavuus: esimerkiksi erittäin matalalla taajuusalueella esiintyvät sivuäänet saattavat jäädä kuulematta, mutta ne voidaan helposti nähdä äänen spektrogrammiesityksessä. Toinen merkittävä etu on mahdollisuus tallettaa äänet yhdessä potilastietojen ja diagnoosin kanssa yhdeksi dokumenttitiedostoksi. Tarpeen tullen tällainen tiedosto on helppo lähettää vaikkapa sähköpostin liitteenä konsultoivalle kardiologille, joka voi kuunnella sydänääniä, tutkia kuvaajia ja diagnosoida löydöksen käyttäen apunaan keräämiänsä esimerkkitapauksia. Amore, Phonoscope:n kanssa tai ilman sitä, on varteenotettava työkalu myös opetuskäyttöön.
Description
Supervisor
Simula, Olli
Thesis advisor
Lukkarinen, Sakari
Keywords
audio, audio, auscultation, auskultointi, biosignal, biosignaali, cardiography, fonokardiografia, heart sound, kardiografia, phonocardiography, Phonoscope, PhonoScope, sydänääni
Other note
Citation