Enterprise supply chain development

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Helsinki University of Technology | Diplomityö
Checking the digitized thesis and permission for publishing
Instructions for the author
Date
2009
Major/Subject
Koneensuunnitteluoppi
Mcode
Kon-41
Degree programme
Language
fi
Pages
125
Series
Abstract
This study is made for Kavika Oy and it is part of a larger project carried out in the company. The main purpose of this study is to model and describe the goal-oriented supply chain. The present-state model of the enterprise and critical success factors are also accomplished. Enterprise goals are specified and development measures proposed. The clerical personnel are interviewed in order to examine the present state of the enterprise. Critical success factors are identified by interviewing the personnel and getting acquainted with the company operations. The goals formulated and the goal-oriented supply chain models are generated as a result of the author's innovative and inspirational work, drawing from theories and methods presented in previous literature. Taking the company from present state to the targeted one necessitates a more specific development project plan. A proposal for actions will serve as a frame for the project plan. Change management and leadership are key challenges in the implementation of the development project plan. In order for the project to succeed, the total involvement of all interest groups and a careful co-ordination of the project are required.

Tämä diplomityö on tehty Kavika Oy:lle. Työ on osa laajempaa yrityksen toiminnan kehittämishanketta. Päätavoitteena on tavoitteellisen tilaustoimitus -prosessin mallintaminen ja kuvaaminen. Työn tuloksena saadaan myös yrityksen nykytilan kuvaus prosessikartan muodossa ja tilaustoimitus -prosessien kriittisimmät kehityskohteet. Yrityksen tavoitetila kuvataan ja ehdotetaan toimenpiteitä tavoitetilan saavuttamiseksi. Yrityksen toimintaan tutustumalla ja työntekijöitä haastattelemalla selvitettiin yrityksen nykytila. Kehityspalavereita pitämällä on saatu käsitys kriittisimmistä kehityskohteista. Esitetyt tavoitteet ja tavoitteellinen tilaustoimitus -prosessi ovat syntyneet kirjoittajan innovatiivisuuden ja luovuuden tuloksena käyttäen hyväksi kirjallisuudessa esitettyjä teorioita ja menetelmiä. Nykytilanteesta tavoitetilanteeseen pääseminen edellyttää tarkemman kehitysohjelman tekemisen. Esitetyt toimenpide-ehdotukset toimivat kehitysohjelman laatimisen runkona. Toimenpiteiden toteuttamisessa avainhaaste on muutoksen johtaminen. Muutoksen lähtökohtana tulee olla kaikkien avainhenkilöiden ja ryhmien sitoutuminen muutokseen.
Description
Supervisor
Ekman, Kalevi
Thesis advisor
Lievonen, Jouni
Keywords
process improvement, prosessikehittäminen, quality management, laatujohtaminen, enterprise supply chain, tilaustoimitus -prosessi
Other note
Citation