Hierrepohjaisen LWC-offsetpaperin herkkyys Mottling-tyyppisen painojäljen epätasaisuuden muodostumiselle ja sen ennustamismenetelmät

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Helsinki University of Technology | Diplomityö
Checking the digitized thesis and permission for publishing
Instructions for the author
Date
1987
Major/Subject
Graafinen tekniikka
Mcode
4.75
Degree programme
Language
fi
Pages
x + 248 s. + liitt.
Series
Description
Supervisor
Ebeling, Kari
Thesis advisor
Koskinen, Timo
Keywords
Other note
Citation