Segmenttiraportoinnin laatu IFRS 8 vaikutukset Suomen pörssiyrityksissä

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
School of Economics | Master's thesis
Date
2012
Major/Subject
Accounting
Laskentatoimi
Mcode
Degree programme
Language
fi
Pages
67
Series
Abstract
SEGMENTTIRAPORTOINNIN LAATU: IFRS 8 vaikutukset Suomen pörssiyrityksissä Tutkimuksen tavoitteet Tämän tutkielman tavoitteena on selvittää uuden IFRS 8 segmenttiraportointistandardin vaikutukset suomalaisten pörssiyhtiöiden segmenttiraportointiin ja ennen kaikkea sen laatuun verrattuna vanhaan IAS 14-standardiin. Tutkimuksessa muodostetaan eri segmenttiraportoinnin laadun indikaattoreita, joiden muutosta tutkitaan vuosien 2008 ja 2009 välillä. Lähdeaineisto Tutkimuksessa käytettiin aineistona Thomson One Bankerin Worldscope tietokantaa ja suomalaisten pörssiyritysten tilinpäätöstietoja. Aineistoon tehtyjen rajausten jälkeen tutkittavia yrityksiä jäi 55 kappaletta, joilta oli saatavilla olennaiset tiedot tutkimuksessa tarvittavista muuttujista vuosilta 2008 ja 2009. Aineiston Käsittely Tutkielmassa käytettiin T-testiä sekä useita multiregressiomalleja, joiden perusteella arvioitiin segmenttiraportoinnin laadun muutosta ja pyrittiin myös selittämään, mistä yritysten perusominaisuuksista nämä erot johtuivat. Saatiin myös selville, mikä osuus standardin vaihtumisella oli segmenttiraportoinnin laatuun Tutkimuksen keskeisimmät tulokset Tutkielman tulokset osoittavat, että segmenttiraportointistandardin muutos ei juuri vaikuttanut yritysten omaksumaan raportointikäytäntöön. Muutokset olivat lähinnä kosmeettisia ja näkyivät liitetietojen osiossa esitystapojen pieninä muutoksina. Monien yritysten argumentti muutosten vähäisyyteen oli, että yritysten raportointi vastaa jo nykyisellään yhtiön sisäistä organisaatiorakennetta, joten yhtiöt täten noudattaisivat jo johdon lähestymistapaa segmenttiraportoinnissaan.
Description
Keywords
Segmenttiraportointi, IFRS 8, IAS 14, johdon näkökulma, toiminnallinen segmentti
Other note
Citation