Metsäekologisiin tutkimuksiin käytettävän valokartoittimen tiedonkeruulaitteiston toteutus

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Helsinki University of Technology | Diplomityö
Checking the digitized thesis and permission for publishing
Instructions for the author
Date
1997
Major/Subject
Sovellettu elektroniikka
Mcode
S-66
Degree programme
Language
fi
Pages
54
Series
Description
Supervisor
Sepponen, Raimo
Keywords
light measurement, valonmittaus, digital data acquisition, digitaalinen tiedonkeruu, CCD camera, CCD-kamera
Other note
Citation