Teknillisen korkeakoulun Innovaatiokeskus, 1998–2009 - Yliopistojen tutkimus- ja innovaatiopalveluiden uranuurtaja Suomessa

Loading...
Thumbnail Image
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
D4 Julkaistu kehittämis- tai tutkimusraportti tai -selvitys
Date
2017
Department
Major/Subject
Mcode
Degree programme
Language
fi
Pages
138
Series
Aalto-yliopiston julkaisusarja TIEDE + TEKNOLOGIA, 1/2017
Abstract
Teknillisen korkeakoulun Innovaatiokeskus (Otaniemi International Innovation Centre, OIIC) avattiin 1.8.1998 huolehtimaan TKK:n tutkimukseen, teknologiansiirtoon, innovaatioketjuun ja immateriaalioikeuksiin liittyvistä sopimuksista ja toimintojen järjestämisestä. Keskuksen tuli varmistaa uusimman teknologisen tiedon tehokas löytyminen ja siirtyminen hyödyntämään jatkotutkimusta, koulutusta ja edelleen elinkeinoelämää. Taustalla oli myös yliopiston roolin näkeminen suoraan elinkeinotoimintaan soveltuvien innovaatioiden synnyttäjänä ja kyseisiä innovaatioita ja investointeja yhteen tuovana taloudellisen toiminnan moottorina. Innovaatiokeskus oli uranuurtaja yliopistomaailmassa, toimi monella tavoin esikuvana ja tiennäyttäjänä muille yliopistoille ja koulutti käytännön työssä monia muihin yliopistoihin ja yrityselämään siirtyneitä henkilöitä, esimerkiksi IPR-juristeja. Toiminnan yhtenä lähtökohtana oli huoli koko Suomen kilpailukyvystä.
Description
Keywords
innovaatiopalvelut, tutkimuspalvelut, sopimuspalvelut, Teknillinen korkeakoulu, IPR, patentointi
Other note
Citation