Yamarin 4110 concept

Loading...
Thumbnail Image
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
School of Arts, Design and Architecture | Master's thesis
Location:
Date
2012
Major/Subject
Mcode
Degree programme
Degree Programme in Industrial and Strategic Design
Teollisen muotoilun koulutusohjelma
Language
fi
Pages
69
Series
Abstract
Projektin tavoitteena on uudistaa ja muotoilla Yamarin-venemalliston pienin venemalli 4110 siten, että se täyttäisi kaikin puolin sille asetetut nykypäivän vaatimukset. Veneen pitää olla kevyempi, halvempi valmistaa, kaupallinen, sekä logistisesti edullinen kuljettaa ja koota. Tavoitteena on parempi ergonomia, käytettävyys ja ajettavuus. Venemallin lähtökohtana toimii 2000-luvun vaihteessa suunniteltu pohjarunko. Veneen rungon pituus on 410 cm ja leveys 168 cm. Rungon yläpuoli suunniteltiin siten, että veneitä voidaan lastata 12 kappaletta yhteen 40 jalan konttiin. Tutkittavat alueet olivat logistiikka, painopiste, ajettavuus, ergonomia ja käytettävyys. Veneen design edustaa auto- ja veneteollisuudessa yleistynyttä ”leikkaavaa ja terävää” muotokieltä.

The project aims to design and to recreate Yamarin boat range’s smallest boat, model 4110. It has to fulfill state-of-the-art requirements. The boat has to be lighter, less expensive to manufacture, commercially competitive and logistically advantageous to transport and assemble. Other goals are good ergonomics, usability and boat handling. The boat’s design is based on the early 2000s design of Yamarin 4110 hull. The hull length is 410 cm and the width is 168 cm. The top of the hull is designed so that up to 12 boats can fit into one 40 ft container. Areas researched were logistics, center of gravity, boat handling, ergonomics and usability. The final design represents the automotive and marine industry’s nowadays common “cutting and sharp” design language.
Description
Supervisor
Nikkanen, Raimo
Thesis advisor
Krusberg, Peter
Keywords
teollinen muotoilu, venesuunnittelu, ergonomia, käytettävyys, logistiikka, vene, industrial design, boat design, ergonomics, usability, logistics, boat
Other note
Citation