Calculation of solubilities of liquid mixtures

dc.contributorAalto-yliopistofi
dc.contributorAalto Universityen
dc.contributor.advisorKeskinen, Kari I.
dc.contributor.authorKanerva, Jukka
dc.contributor.departmentKemian tekniikan osastofi
dc.contributor.schoolTeknillinen korkeakoulufi
dc.contributor.schoolHelsinki University of Technologyen
dc.contributor.supervisorAittamaa, Juhani
dc.date.accessioned2020-12-04T13:21:14Z
dc.date.available2020-12-04T13:21:14Z
dc.date.issued2000
dc.description.abstractTyön tarkoituksena on tarkastella isobuteenin dimerointiprosessin reaktioseoksen neste-nestetasapainoa. Tavoitteena on määrittää malli neste-nestetasapainolle sekä selvittää olosuhteet, joissa seoksessa esiintyy kaksi nestefaasia. Malli ja olosuhteet on määritetty kirjallisuuden mittaustiedon avulla. Edelleen työssä on tarkasteltu dimerointiprosessissa käytettävän tert-butyylialkoholin (TBA) hajoamisreaktiota veden muodostumisen kannalta. Työn kirjallisuusosassa on esitetty dimerointiprosessin prosessikuvaukset, TBA:n merkitys prosessissa sekä faasitasapainojen laskentaa. Erityisesti on kiinnitetty huomioita monikomponenttineste-nestetasapainojen laskentaan soveltuviin aktiivisuuskerroinmalleihin. Lisäksi kirjallisuusosassa on käyty läpi kirjallisuuden neste-nestetasapainotieto dimerointiprosessin komponenttien välillä. Työn soveltavassa osassa on tarkasteltu mallien määrittämistä mittaustiedosta yleisesti. Erityisesti on kiinnitetty huomiota mallien määrittämisessä käytettäviin kohdefunktioihin sekä mallien vuorovaikutusparametrien määrittämisen käytännön ongelmiin. Varsinaisina malleina toimivat NRTL-, UNIQUAC- ja T-K Wilson aktiivisuuskerroinmallit. Näille aktiivisuuskerroinmalleille on määritetty seoksen komponenttien väliset vuorovaikutusparametrit. Saatujen parametrien avulla on laskettu olosuhteita, joissa erillisen vesifaasin syntyminen voidaan estää. Työn soveltavassa osassa on lisäksi tutkittu LLE-UNIFAC-menetelmän soveltuvuutta tutkittujen nesteseosten faasitasapainojen ennustamiseen. Yleisesti ottaen voitiin todeta, että tämä ei ollut kovin hyvä menetelmä tutkituille seoksille. Lisäksi työn soveltavassa osassa on määritetty TBA:n hajoamisreaktion (isobuteeniksi ja vedeksi) tasapainovakio lämpötilan funktiona aktiivisuuksiin perustuen, jolloin sitä voidaan yleispätevästi käyttää seoksessa TBA:n hajoamisen vaikutuksesta syntyvän veden määrän laskemiseen.fi
dc.format.extentvi + 82 s. + liitt. 20
dc.identifier.urihttps://aaltodoc.aalto.fi/handle/123456789/88372
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:aalto-2020120447207
dc.language.isofien
dc.programme.majorKemian laitetekniikkafi
dc.programme.mcodeKem-42fi
dc.rights.accesslevelclosedAccess
dc.titleCalculation of solubilities of liquid mixturesen
dc.titleNesteseosten liukoisuuksien laskentafi
dc.type.okmG2 Pro gradu, diplomityö
dc.type.ontasotMaster's thesisen
dc.type.ontasotPro gradu -tutkielmafi
dc.type.publicationmasterThesis
local.aalto.digiauthask
local.aalto.digifolderAalto_14840
local.aalto.idinssi15914
local.aalto.openaccessno
Files