Print Support for MHP

dc.contributorAalto-yliopistofi
dc.contributorAalto Universityen
dc.contributor.advisorVenho, Tuomas
dc.contributor.authorLaitinen, Timo
dc.contributor.departmentAutomaatio- ja systeemitekniikan osastofi
dc.contributor.schoolTeknillinen korkeakoulufi
dc.contributor.schoolHelsinki University of Technologyen
dc.contributor.supervisorOittinen, Pirkko
dc.date.accessioned2020-12-04T19:29:01Z
dc.date.available2020-12-04T19:29:01Z
dc.date.issued2005
dc.description.abstractTulostaminen on yksi tietokoneiden peruspalveluista. Voidaan olettaa, että myös digitaalisen television tarjoamat interaktiiviset palvelut voivat hyödyntää tulostusmahdollisuutta. Digisovittimien tukema ohjelmistoympäristö, jonka määrittelee Multimedia Home Platform (MHP) standardi, ei kuitenkaan tällä hetkellä tarjoa tulostustukea. Tässä tutkimuksessa keskityttiin MHP-ympäristöön soveltuvan tulostusratkaisun määrittelyyn. Kaksi lähestymistapaa tunnistettiin. Standardinmukaiseen. MHP-ympäristöön perustuva ratkaisu pystytään toteuttamaan, mikäli järjestelmän apuna käytetään erillistä tulostuspalvelinta, joka hoitaisi suurimman osan tulostusprosessista. Toinen lähestymistapa perustui MHP-ympäristön laajentamiseen; tulostuki toteutettaisiin alustan tarjoamana palveluna. Jälkimmäinen, alustason tulostustuki nähtiin kestävämpänä ratkaisuna ja se valittiin ratkaisun pohjaksi. Olemassa olevien Java-pohjaisten tulostustyökalujen vertailu paljasti, että tulostustuki voitaisiin toteuttaa Java Print Service (JPS) rajapinnan avulla. JPS on kehittynyt tulostusrajapinta ja osa nykyistä Java-alustaa. MHP-ympäristön laajentamista JPS rajapinnalla pidettiin parhaimpana tapana toteuttaa MHP tulostustuki. Rajapinnan toteuttamiseen ja käyttöön liittyvät yksityiskohdat käytiin läpi ja ratkaisua simuloitiin testijärjestelmällä. Vaikka JPS rajapinnan arvioitiin soveltuvan hyvin tulevan MHP standardin osaksi, ratkaisun standardointia ei analysoitu tarkemmin.fi
dc.format.extent67
dc.identifier.urihttps://aaltodoc.aalto.fi/handle/123456789/92746
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:aalto-2020120451581
dc.language.isoenen
dc.programme.majorViestintätekniikkafi
dc.programme.mcodeAS-75fi
dc.rights.accesslevelclosedAccess
dc.titlePrint Support for MHPen
dc.type.okmG2 Pro gradu, diplomityö
dc.type.ontasotMaster's thesisen
dc.type.ontasotPro gradu -tutkielmafi
dc.type.publicationmasterThesis
local.aalto.digiauthask
local.aalto.digifolderAalto_39871
local.aalto.idinssi28967
local.aalto.openaccessno
Files