Print Support for MHP

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Helsinki University of Technology | Diplomityö
Checking the digitized thesis and permission for publishing
Instructions for the author
Date
2005
Major/Subject
Viestintätekniikka
Mcode
AS-75
Degree programme
Language
en
Pages
67
Series
Abstract
Tulostaminen on yksi tietokoneiden peruspalveluista. Voidaan olettaa, että myös digitaalisen television tarjoamat interaktiiviset palvelut voivat hyödyntää tulostusmahdollisuutta. Digisovittimien tukema ohjelmistoympäristö, jonka määrittelee Multimedia Home Platform (MHP) standardi, ei kuitenkaan tällä hetkellä tarjoa tulostustukea. Tässä tutkimuksessa keskityttiin MHP-ympäristöön soveltuvan tulostusratkaisun määrittelyyn. Kaksi lähestymistapaa tunnistettiin. Standardinmukaiseen. MHP-ympäristöön perustuva ratkaisu pystytään toteuttamaan, mikäli järjestelmän apuna käytetään erillistä tulostuspalvelinta, joka hoitaisi suurimman osan tulostusprosessista. Toinen lähestymistapa perustui MHP-ympäristön laajentamiseen; tulostuki toteutettaisiin alustan tarjoamana palveluna. Jälkimmäinen, alustason tulostustuki nähtiin kestävämpänä ratkaisuna ja se valittiin ratkaisun pohjaksi. Olemassa olevien Java-pohjaisten tulostustyökalujen vertailu paljasti, että tulostustuki voitaisiin toteuttaa Java Print Service (JPS) rajapinnan avulla. JPS on kehittynyt tulostusrajapinta ja osa nykyistä Java-alustaa. MHP-ympäristön laajentamista JPS rajapinnalla pidettiin parhaimpana tapana toteuttaa MHP tulostustuki. Rajapinnan toteuttamiseen ja käyttöön liittyvät yksityiskohdat käytiin läpi ja ratkaisua simuloitiin testijärjestelmällä. Vaikka JPS rajapinnan arvioitiin soveltuvan hyvin tulevan MHP standardin osaksi, ratkaisun standardointia ei analysoitu tarkemmin.
Description
Supervisor
Oittinen, Pirkko
Thesis advisor
Venho, Tuomas
Keywords
Other note
Citation