Tutkimus takomuottien valmistukseen soveltuvista menetelmistä eräässä konepajassa

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Helsinki University of Technology | Diplomityö
Checking the digitized thesis and permission for publishing
Instructions for the author
Date
1961
Major/Subject
Metallioppi
Mcode
Degree programme
Language
fi
Pages
167 s. + liitt. 4
Series
Description
Supervisor
Serlachius, J.
Keywords
Other note
Citation